Espacios públicos
0/8
ENS INTERESSA LA VOSTRA OPINIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

Sexe

Edat

Està satisfet amb l'estat dels carrers d’Esplugues?


Està satisfet amb el manteniment dels espais verds d’Esplugues?


I amb l'enllumenat de la ciutat?


Creu que Esplugues és una ciutat neta?


Ens interessa la vostra opinió. Quines propostes faríeu per millorar el manteniment de l’espai públic a Esplugues?

Si desitja resposta, deixi el seu e-mail.


Condicions | Privacitat